Wat doen wij De branches De rechtsgebieden


Drijber en Partners is onder andere thuis in de volgende branches:


Transport & Logistiek

Naast algemene ondernemingsrechtelijke kwesties die zich evenals in andere branches ook in de Transport & Logistiek sector voordoen, kunnen de advocaten van Drijber en Partners u meer specifiek adviseren omtrent vervoerscontracten, warehousing contracten, physical distribution contracten etc. Uiteraard biedt deze specialistische kennis ook in procedures uitkomst.

Retail

Voor de Retailbranche geldt dat Drijber en Partners zowel verkoop- als aankooptrajecten begeleidt. Daarnaast is er specialistische kennis in huis over agenturen en franchising. Hierbij dient niet alleen gedacht te worden aan het adviseren over dergelijke overeenkomsten en het opstellen van contracten, maar bijvoorbeeld ook het opzetten van de financiële structuur bij franchise constructies.

Banking & Finance

Op het gebied van Banking & Finance adviseren wij ondernemers over financieringsvraagstukken. We richten ons niet alleen op corporate finance. Drijber en Partners staat ondernemers bijvoorbeeld ook bij in herstructureringen en doorstarttrajecten en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties.

We begeleiden Private Equity en banken bij het vestigen en veilig stellen van zekerheden en we dragen zorg voor de juridische implementatie van financiële herstructureringen van ondernemingen. Ook hier treden we op in opdracht van onder meer aandeelhouders, private equity en banken.

Over Banking & Finance wordt veel geprocedeerd. Specialistische kennis is hiervoor vereist en die kennis is bij Drijber en Partners aanwezig. Er wordt hierbij zowel voor als tegen banken en beleggingsinstellingen geprocedeerd, waarvan ook de toezichtkant onderdeel uitmaakt. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, geldt tot slot dat wij cliënten begeleiden bij het opzetten van beleggingsvehikels.


Algemene Voorwaarden   /   Privacy verklaring   /   Klachtenregeling   /  © 2009 - 2021 Drijber en Partners B.V.
facebookicon linkedinicon