Drijber en Partners is een niche advocatenkantoor op het gebied van het Ondernemingsrecht. Wij hebben voor deze niche benadering gekozen omdat wij zelf hoogwaardige kwaliteit willen bieden en onze cliënten steeds meer om specialisten vragen.

Drijber en Partners is ontstaan uit een afsplitsing van advocaten en medewerkers van CMS Derks Star Busmann. Het team van advocaten en medewerkers is reeds jaren op elkaar ingespeeld en dat merkt de cliënt meteen. Korte, directe lijnen en een vast aanspreekpunt.

mr. Sander Drijber

Sander Drijber (1964) is sinds 1991 advocaat - en voorheen partner bij CMS Derks Star Busmann - gespecialiseerd in Ondernemingsrecht, Vennootschapsrecht, Financieringen en Zekerheden en Faillissementsrecht.

Als specialist Ondernemingsrecht adviseert Sander voornamelijk ondernemingen op het terrein van onder andere corporate governance, aandeelhoudersovereenkomsten, joint-ventures, participaties en overnames. Verder adviseert hij met regelmaat familiebedrijven over bedrijfsopvolging. Ook is Sander actief op het gebied van advisering en begeleiding van financieringsvraagstukken voor middelgrote ondernemingen. Daarnaast treedt hij op als procesadvocaat in onder meer aandeelhoudersconflicten, procedures voor de Ondernemingskamer en bestuurder-aansprakelijkheidprocedures.

Veelvuldig houdt Sander zich daarnaast bezig met corporate recovery/herstructurering van ondernemingen. Sander begeleidt het hele traject, vanaf het moment dat de problemen zich binnen de onderneming voordoen tot en met uitvoering van een sanering, danwel mogelijke doorstart in een nieuwe juridische entiteit. Sander wordt daarbij niet alleen ingeschakeld door aandeelhouders en/of het management van een onderneming, maar hij treedt bijvoorbeeld ook op in opdracht van banken of participanten. Tevens wordt Sander door rechtbanken met enige regelmaat als curator aangesteld in grote faillissementen. Door aan beide kanten van de tafel te zitten (optredend als adviseur of als curator), weet Sander exact hoe hij dient te laveren binnen de mogelijkheden en wettelijke kaders. Bij grote herstructureringen wordt samengewerkt met accountants, fiscalisten en banken.

Sander is verder werkzaam voor een aantal grote klanten in de Transport Logistiek sector, waarbij zijn branche specifieke kennis goed van pas komt. Daarnaast ligt de nadruk op advieswerkzaamheden op het gebied van het vennootschapsrecht aan commerciële partijen in onder andere de zorgsector. Ook geeft Sander leiding aan een team binnen Drijber en Partners bij grotere overnames. Hierbij wordt tevens samengewerkt met verschillende accountantskantoren en corporate finance adviseurs.

Naast de met succes doorlopen Grotius-opleiding Financiering en Zekerheden (1995) heeft Sander in 2003 de Grotius-opleiding Insolad afgerond en heeft hij verder in 2009 de Grotius-opleiding Insolad Financiële Economie voor curatoren gevolgd. Hij is lid van de specialisatievereniging Insolad.

Sinds haar oprichting in 2011 is Sander voorzitter van de stichting Stichting Ondernemerscontact Oost-Nederland. Deze stichting organiseert inmiddels met succes een jaarlijks terugkerend evenement "De Omloop van", een toerrit voor klassieke auto´s door Gelderland. Ieder jaar een geslaagd evenement voor ondernemers die een passie delen voor klassieke auto´s. Door de stichting wordt tevens jaarlijks een goed doel geadopteerd. Drijber en Partners advocaten is één van de vaste sponsoren van de stichting. Kijk voor meer informatie op www.omloopvan.nl.

mr. Mirjam Oostendorp

Mirjam Oostendorp (1977) is sinds oktober 2000 advocaat. Voordat zij samen met Sander Drijber Drijber en Partners Advocaten startte was zij als advocaat (salaried partner) verbonden aan CMS Derks Star Busmann.

Zij is specialist op het gebied van het procesrecht. Of zij nu snel moet schakelen voor een kort geding of haar tanden moet bijten in een langlopende procedure, zij doet dat met evenveel gedrevenheid en passie. Een aanhouder die staat voor het belang van haar cliënt. Uiteraard maakt zij daarbij de afweging of procederen nog (langer) gewenst is dan wel het treffen van een regeling de voorkeur geniet. Niet zelden neemt Mirjam procedures over van een eerder betrokken advocaat, waarin zij het tij weet te keren en de procedure alsnog succesvol voor de cliënt weet af te ronden. Mirjam heeft zich daarnaast gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, het vennootschapsrecht en financiering- en zekerhedenrecht. Op al deze gebieden procedeert zij, maar voor een gedegen juridisch advies of overeenkomst op maat bent u bij haar ook aan het juiste adres.

Een 24/7 advocaat is wat Mirjam typeert. Cliënten kunnen dag en nacht een beroep op haar doen. Bereikbaarheid, terugkoppeling en korte lijnen staan bij haar voorop.

Tot haar clientéle behoren banken en (grotere) MKB ondernemingen, waaronder in de dienstverlening, transportbranche, de automotive en retail.

Mirjam heeft met succes de Grotiusopleiding Financiering en Zekerheden doorlopen. Verder heeft zij een specialisatieopleiding gevolgd op het gebied van effectenrecht en volgt zij daarnaast jaarlijks opleidingen die bijdragen aan haar specialisaties. Met enige regelmaat publiceert zij in Juridisch up to date.

Tot slot is Mirjam als docent verbonden aan SRA (Samenwerkende Register Accountants).

mr. Barbara Roosenboom

Barbara Roosenboom (1973) is sinds 1997 advocaat. Zij is volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Tot medio 2015 was zij partner bij een middelgroot Arnhems kantoor en per 1 juli 2015 heeft zij haar arbeidsrechtpraktijk voortgezet bij Drijber en Partners.

Barbara staat met name bedrijven in de zakelijke dienstverlening bij. Zij kent de organisaties van haar cliënten, waardoor zij pro actief kan handelen. Barbara wordt gedreven door het bieden van kwaliteit, service en oplossingen en de meeste cliënten staat zij al jarenlang bij. Het op doortastende wijze opkomen voor de belangen van haar cliënten geeft haar energie.

De expertise van Barbara ligt op de volgende vlakken:

- ontslag;
- medezeggenschap;
- arbeidsrechtelijke aspecten van overnames;
- reorganisaties;
- arbeidsvoorwaarden en wijzigen daarvan.

Barbara is in Utrecht cum laude afgestudeerd in het Nederlands recht en heeft de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht eveneens cum laude afgerond. Zij is lid van de landelijke Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de regionale Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA).

mr. Marije Waterink

Marije Waterink (1972) is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte aansluitend vele jaren als advocaat bij een groot internationaal advocatenkantoor en heeft zich altijd volledig toegelegd op het arbeidsrecht.

Marije houdt zich bezig met de vele facetten van het arbeidsrecht. Zij heeft specifieke ervaring opgedaan in diverse branches, waaronder de zorg, bouw, facilitaire dienstverlening en transportsector. Haar werkzaamheden bestaan uit het adviseren van en procederen voor werkgevers én werknemers. De nadruk ligt daarbij op het adviseren en begeleiden van werkgevers op strategisch en uitvoerend niveau bij onder meer (individueel en collectief) ontslag en overgang van onderneming. Het opstellen van contracten, protocollen en reglementen heeft haar bijzondere belangstelling.

Marije volgde met succes de (postdoctorale) Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht. Zij is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

- Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN);
- Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA).

mr. Sergei Parijs

Sergei Parijs (1976) is werkzaam in de ondernemingsrechtpraktijk en is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, het rechtspersonenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast houdt hij zich bezig met de ondernemingsrechtelijke aspecten van het gezondheidsrecht. Sergei begeleidt overnames, management buy-outs en adviseert daarnaast participatiemaatschappijen. Tevens is hij betrokken bij vraagstukken op het gebied van corporate governance, insolventierecht en financiering en zekerheden alsmede met procedures binnen deze vakgebieden, waaronder bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.

Daarnaast publiceert hij op zijn vakgebied in diverse juridische uitgaven en is hij redacteur van het tijdschrift Juridisch up to Date, waaraan hij naast zijn redacteurschap met enige regelmaat zijn bijdrage levert als auteur. Tevens is Sergei auteur van Sdu Commentaar Ondernemingsrecht.

In 2005 is hij gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp "fairness opinions".

De cliëntenkring van Sergei Parijs bestaat onder andere uit een aantal grotere klanten in de Transport & Logistiek sector alsmede de Retailbranche.

mr. Henk Ligtenbarg

Henk Ligtenbarg (1984) is advocaat sinds 2011. Henk is cum laude afgestudeerd voor Nederlands recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast heeft Henk bedrijfswetenschappen gestudeerd met als specialisatie organisatiestructuren. Door zijn beide studies weet Henk een gedegen juridisch advies te combineren met een praktische oplossing voor zijn cliënten.

Henk is gespecialiseerd in financiering & zekerheden en het faillissementsrecht. Hij begeleidt cliënten bij de uitwinning van hun zekerheidsrechten, adviseert over kredietdocumentatie en procedeert voor en tegen curatoren.

Daarnaast bent u zowel voor het opstellen en beoordelen van commerciële contracten als voor het oplossen van geschillen over de uitleg van contracten bij Henk aan het juiste adres. Veelvuldig voert hij daarover ook procedures voor zijn cliënten.

Danielle Hermsen

Danielle Hermsen geeft leiding aan de back office. Zij zorgt er met haar team voor dat de advocaten van Drijber en Partners zich optimaal kunnen inzetten voor de cliënt.

Danielle Hermsen

E: hermsen@drijberenpartners.nl
T: 026 - 820 01 14

Emily ten Kate

Emily ten Kate vormt onderdeel van het back office team. Zij is eerste aanspreekpunt voor de cliënten en ondersteunt daarnaast de advocaten.

Emily ten Kate

E: tenkate@drijberenpartners.nl
T: 026 - 820 01 10

Wilma Griffioen

Wilma Griffioen verleent de faillissementssectie ondersteuning en maakt daarnaast onderdeel uit van het back office team.

Wilma Griffioen

E: griffioen@drijberenpartners.nl
T: 026 - 820 01 10

Linda Konings

Linda Konings vormt onderdeel van het back office team. Zij is eerste aanspreekpunt voor de cliënten en ondersteunt daarnaast de advocaten.

Linda Konings

E: konings@drijberenpartners.nl
T: 026 - 820 01 10

Algemene Voorwaarden   /   Privacy verklaring   /   Klachtenregeling   /  © 2009 - 2021 Drijber en Partners B.V.
facebookicon linkedinicon