Publicaties Vacatures Faillissementsverslagen WHOA Desk


Nieuwe wijziging UWV-regels

In verband met de WWZ is de UWV-ontslagprocedure op vele punten aangepast. Onder meer moeten ontslagaanvragen bij het UWV worden ingediend met verplicht gestelde formulieren. Deze formulieren zijn te downloaden via de volgende link: aanvraagformulieren ontslagvergunning WWZ

Vanaf 13 augustus 2015 geldt bovendien de verplichting om bij een melding van een collectief ontslag bij het UWV gebruik te maken van een formulier ‘Melding voornemen tot collectief ontslag’. Dit formulier is hier te downloaden. U dient erop te letten dat payrollmedewerkers en bestuurders vanaf 1 juli 2015 meetellen voor het getalscriterium van 20 bij een collectief ontslag.

Een andere wijziging betreft het Besluit werkgebieden UWV. Dit besluit is op 12 augustus 2015 aangepast aan de WWZ. Er treden twee wijzigingen op, die voor u van belang zijn om een ontslagaanvraag zo spoedig mogelijk behandeld te krijgen:

  1. voor 1 juli 2015 dienden ontslagaanvragen te worden ingediend bij de AJD-vestiging van het werkgebied waarbinnen de betrokken werknemer zijn arbeid verricht(te). Voor een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden wijzigt dat niet. Ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moeten nu echter worden ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de betrokken werknemer in Nederland woont. Woont de werknemer in Duitsland, dan is de AJD-vestiging Eindhoven bevoegd. Woont de werknemer in België, dan is de AJD-vestiging Rotterdam bevoegd. Als de werknemer elders in het buitenland woont, dient de ontslagaanvraag te worden ingediend bij de AJD-vestiging Haarlem. De keuze voor de woonplaats bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is ingegeven door een beperkte(re) reisafstand voor de werknemer als voor een deskundigenadvies persoonlijk contact nodig is.
  2. voor een aanvraag op bedrijfseconomische gronden gelden andere werkgebieden per AJD-vestiging dan bij een aanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De nieuwe werkgebieden zijn hier te raadplegen.

Ten slotte: als het UWV toestemming voor ontslag verleent en u vervolgens de arbeidsovereenkomst opzegt, moet de schriftelijke opzegging de reden van de opzegging vermelden (art. 7:671a lid 6 BW). De reden van de opzegging moet dezelfde reden zijn als de reden die is aangevoerd bij het UWV in het kader van de ontslagaanvraag. De sanctie is (mogelijk) een vernietigbare opzegging.

Voor vragen of een toelichting kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.Gepubliceerd door Barbara Roosenboom
Publicatiedatum: 19 augustus 2015


Algemene Voorwaarden   /   Privacy verklaring   /   Klachtenregeling   /  © 2009 - 2021 Drijber en Partners B.V.
facebookicon linkedinicon