Publicaties Vacatures Faillissementsverslagen WHOA Desk


Doorstart: dienstjaren vóór faillissement tellen ook mee voor transitievergoeding

Opgelet voor bedrijven die te maken hebben (gehad) met een doorstart na faillissement. De kantonrechter te Arnhem heeft onlangs in een uitspraak beslist dat bij opvolgend werkgeverschap de volle arbeidsduur van voor de datum van faillissement meetelt voor de berekening van de transitievergoeding bij het afscheid nemen van werknemers die afkomstig zijn van de failliete onderneming.

Wat was het geval? Een bedrijf heeft de activa van een failliete onderneming overgenomen en een deel van de activiteiten van de failliete onderneming voortgezet in een daarvoor opgerichte nieuwe vennootschap. De nieuwe vennootschap heeft een aantal werknemers van de failliete onderneming voor bepaalde tijd in dienst genomen. Vanwege financieel tegenvallende resultaten heeft de nieuwe vennootschap haar activiteiten op een gegeven moment beëindigd en richting de werknemers aangegeven dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou eindigen.

De werknemers hebben zich op het standpunt gesteld dat sprake was van opvolgend werkgeverschap en hebben betoogd dat zij werkzaam waren op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zij vorderen niet alleen een vergoeding voor het onregelmatig ontslag (omdat de werkgever niet de juiste opzegtermijn in acht heeft genomen), maar ook een transitievergoeding en een billijke vergoeding. De transitievergoeding dient volgens de werknemers te worden berekend aan de hand van het gehele arbeidsverleden, inclusief dat van voor de datum van faillissement.

De kantonrechter stelt de werknemers volledig in het gelijk. Ten aanzien van de gevorderde transitievergoeding oordeelt de kantonrechter dat de volle arbeidsduur van voor de datum van faillissement meetelt voor de berekening van de transitievergoeding. Het beroep van de werkgever op het eerste lid van artikel 7:673c BW (welk artikel bepaalt dat als de werkgever in staat van faillissement is verklaard de transitievergoeding niet langer verschuldigd is) gaat naar het oordeel van de kantonrechter hier niet op. Dat artikel strekt er naar haar oordeel niet toe een ‘knip’ aan te brengen in het opvolgend werkgeverschap van voor en na het faillissement als het gaat om de arbeidsduur die meetelt voor de transitievergoeding.

Gelet op deze uitspraak is het voor bedrijven die een doorstart wensen te realiseren of hebben gerealiseerd oppassen geblazen. Men dient erop bedacht te zijn dat de dienstjaren van voor faillissement meetellen, indien zij op enig moment in de toekomst afscheid wensen te nemen van werknemers die van de failliete onderneming afkomstig waren.

Of de werkgever hoger beroep heeft ingesteld van deze voor haar zeer nadelige uitspraak in eerste aanleg is ons ten tijde van deze publicatie niet bekend.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben en/of een toelichting wensen, aarzelt u dan niet ons te bellen.

Gepubliceerd door Marije Waterink
Publicatiedatum: 08 februari 2016


Algemene Voorwaarden   /   Privacy verklaring   /   Klachtenregeling   /  © 2009 - 2021 Drijber en Partners B.V.
facebookicon linkedinicon